نغزنامه می نویسم تا فراموش نکنم، تا فراموش نشوم، از خاطر خودم و دیگران.. +درباره ی صاد: پنج تار است در عود متحد با هم صاد و زیر و لسان و مثلث و بم... من صادم، سنگ زیرین آسیا! از همان جا که بزرگتر شدم، صادم؛ از آن جا که شدم سنگ زیرین آسیا. قبل ترش "آندرو" بودم، هنوز هم هستم! هر کجا که سرکشی و اعتراض می کنم یعنی هنوز آندرویی در وجودم هست. آندروی درونم را می بینید هر کجا که زیاده خواهی های دیگران را بر نمی تابم، هر کجا که "زبان سرخ می دهد بر باد..." آن من ساکت و بی آزار و رصدگر اما که می بینید "صاد" است، روی دیگر من؛ آن رویی که همه را دعوت به صلح می کند و تحمل جنگ و خون ریزی و اشک را ندارد. این جا "صاد/آندرو" گونه های من را می خوانید. "من" و "نغزنامه" را هر آن گونه که می خواهید تفسیر کنید. بدون شرح... پ.ن: کامنت ها را می بندم که فکر نکنید موظف هستید برایم نظر بگذارید، کاری اگر داشتید اما می توانید پیام بدهید.. همیشه کسی هست... ارسال پیام: https://goo.gl/AX1MQy http://naghzname.mihanblog.com 2019-09-13T17:33:14+01:00 text/html 2017-12-25T09:42:32+01:00 naghzname.mihanblog.com صاد کوچ کردم به سرزمین سکوت... http://naghzname.mihanblog.com/post/356 <b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">یکی از هزاران وبلاگی که ساختم و رها کردم رو پیدا کردم. دارم میرم دوباره همونجا بنویسم. آدرسش رو اینجا نمیذارم، ولی اگه خواستید راه ارتباطی که بلدید! ;)</font></b> text/html 2017-12-23T19:52:13+01:00 naghzname.mihanblog.com صاد ?Any idea http://naghzname.mihanblog.com/post/355 <b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">دارم سعی میکنم یه جایی پیدا کنم توش بنویسم. یه جلیی که بشه توش بند شد. نمیدونم کجا ولی...</font></b><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><font size="3"><font color="#6600cc">+</font></font></b><a href="https://drive.google.com/file/d/1ulaKT-bUGj0eq_Dr_jWM4M9fDk5iWloC/view?usp=drivesdk" target="_blank" title=""><font size="3" color="#ffcc00"><b>ویس</b></font></a><b><font size="3">&nbsp;شب شعر با حضور محمدعلی بهمنی که قولشو داده بودم. ویس خودم خراب شد، مجبور شدم از یکی دیگه بگیرم. فقط قسمت شعرخوانی خود استاده.</font></b></font></div> text/html 2017-12-16T01:01:22+01:00 naghzname.mihanblog.com صاد خوبم، مرسی. http://naghzname.mihanblog.com/post/354 <b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">چند روز پیش شب شعر بودیم با حضور "محمدعلی بهمنی". ویس گرفتم از صحبت هاش، حرفای جالبی زد میون شعر خوندنش.. دلخوش از اینکه اینکه ویس گرفتم نگاه به گوشی کردم و دیدم یک جایی قطع شده. :|</font></b><div><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">ویسش رو از بغل دستیم گرفتم به هرحال. حوصله ام گرفت میذارم رو وبلاگ.</font></b></div> text/html 2017-10-31T14:16:01+01:00 naghzname.mihanblog.com صاد حضوری http://naghzname.mihanblog.com/post/352 <b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">بیاید زیر این پست اعلام وجود کنید ببینم چه کسایی هنوز اینجارو میخونن.</font></b><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">دقیقا با اون پنج نفریم که برای اون پست 1+ زدن.</font></b><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">بله!</font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">با خود شمام!</font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">خجالت نکش خاله جان، بیا جلو ببینم صورتتو تو نور.</font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">بیا. ترس نداره که.</font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">سوال مطروحه: به جای کانال بزنم، خودم و خودتون رو خلاص کنم؟</font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></div><div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">پ.ن: غنیمت بشمرید این کامنتدونی باز رو، بعدا دیگه ازینا گیرتون نمیاد!</font></b></div></div></div> text/html 2014-06-01T11:45:00+01:00 naghzname.mihanblog.com صاد ...My Private World http://naghzname.mihanblog.com/post/208 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بازخواست می شوی؛</b></font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>نصیحت می شنوی،</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>تحریم می شوی،</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>و باز هم...</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>توسط فردی دیگر.</b></font></div><div><br></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>که چه؟!</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>که چرا حواست نیست؟</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>که چرا دل نمی دهی؟</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>که چرا حرف نمی زنی؟</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>که چرا همه چیز را در خودت می ریزی؟</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>که از چه ناراحتی؟&nbsp;</b></font><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">چرا؟</b></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>و تو محکومی هستی که دوباره و چندباره بازجویی می شود تا شاید لب به سخن گشاید...</b></font></div><div><br></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>اما بگذار من از تو بپرسم،</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>که چرا حالا به فکر من افتاده ای؟</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>که چرا الان متوجه وخامت اوضاع شده ای؟</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>که تا به حال کجا بودی؟ چه می کردی؟</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>که حواست کجا بود زمانیکه من حرف زدم و کسی گوش نکرد؟</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>چه می کردی زمانیکه من به گوشه ی اتاقم پناه بردم؟ همان&nbsp;</b></font><a href="http://naghzname.mihanblog.com/post/174" target="_blank" title=""><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">قصر خاکستری</font></b></a><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>&nbsp;ام؟</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><font size="3">وقتی که من ماندم و پلی لیست </font><font size="2">324</font><font size="3"> آهنگه ام و قصر خاکستری؟ تمام تابستان پارسال؟</font></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>تو همانی نبودی که وقتی من حرف زدم، خندیدی؟</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>تو باورم نکردی و حالا می پرسی چه شده؟!</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>کمی دیر آمده ای به نظرم!</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>به حرفم گوش نکردی و حالا که سرطان تمام زندگی ام را گرفته آمدی؟</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>«حالا چرا؟»</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>حالا که دیگر فایده ای ندارد؟</b></font></div><div><br></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>به نظرم پیگیرش نباشی بهتر است.</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته!</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>به زندگی ات برس، بگذار من هم زندگی ام را بکنم.</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>یا شاید هم... هیچ، بگذریم!</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>نگرانی ات حالا دیگر بی مورد است و فایده ای ندارد.</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>به زندگی ات برس!</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><font color="#00cccc">+</font>&nbsp;</b></font><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 18.200000762939453px;">هزار کار خوب مرا کس نمی نگرد</span></font></b></div><div><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 18.200000762939453px;">&nbsp; &nbsp;هزار</span><span style="line-height: 18.200000762939453px;">&nbsp;چشم در انتظار یک اشتباه من است...</span></font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 18.200000762939453px;"><font size="3"><font color="#663366">+</font> عنوان انتخاب شده از آهنگ </font><font size="2">Get On The Floor</font></span></font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 18.200000762939453px;"><font size="2"><br></font></span></font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 18.200000762939453px;"><font size="2"><br></font></span></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8106889450/10cf2eaaf7dd436bbba9a4df314be54c.jpg" alt=""></div>