تبلیغات
نغزنامه - نمایش آرشیو ها
نغزنامه
زندگانی و یادداشت های یک شوریده ی خرد باخته
Insomnia
و اما... آخرین پست.
کوچ کردم به سرزمین سکوت...
?Any idea
خوبم، مرسی.
انتظار نداشتم پیام بدی.
حضوری
منم که شهره ی شهرم...
بابالنگ دراز
از دوست به یادگار دردی دارم...
با توام ای رفته از دست...
درد...
دکتر ط
18 چرخ...
نباش!
پرنده ی صلح...
مرگ بر توکلی!
کنداکتور برنامه های هفته ی بعد
حرفها دارم اما... بزنم یا نزنم؟
...My Private World
برای شانزده سالگی ام
"یک" اشتباه کوچک...
در راستای آمدن بهار و بهاری شدن
این روزگار...
Me against the world
نمی توان معنا کرد!
ای دوست، تولدت مبارک!
...extreme scream
تولدی به سبک یلدا
تنها، غرق در آسمان بی ستاره...
halfway dead
In the middle of the chase
!Don't ruin my happiness, pls
این "یه نفر" های جنتلمن...
The Sick Sense
شانس اگر و فقط اگر آندرو!!
هفت کورِ بینا
سفر درون
قصر خاکستری من...
چند مجهولی...
لحظه ی ورود!
مترسکِ تنها!
مرگ را به چشم دیدیم! :|
ماه من!
سه نفر + یک اشانتیون هیپوپتامسی(!) + تمامی آن دیگری ها!
نرم نرمك میرسد اینك بهار . . . !
nothing to say
بدون عنـــــــــــــــــــــــــــوان! [6]
آپی چندش آور!
روزی که جو ما را گرفت!!


(صفحات: 4) 1 2 3 4


می نویسم تا فراموش نکنم،
تا فراموش نشوم، از خاطر خودم و دیگران..

+درباره ی صاد:
پنج تار است در عود متحد با هم
صاد و زیر و لسان و مثلث و بم...

من صادم، سنگ زیرین آسیا!
از همان جا که بزرگتر شدم، صادم؛
از آن جا که شدم سنگ زیرین آسیا.

قبل ترش "آندرو" بودم،
هنوز هم هستم!
هر کجا که سرکشی و اعتراض می کنم یعنی هنوز
آندرویی در وجودم هست.

آندروی درونم را می بینید
هر کجا که زیاده خواهی های دیگران را بر نمی تابم،
هر کجا که "زبان سرخ می دهد بر باد..."

آن من ساکت و بی آزار و رصدگر اما که می بینید "صاد" است،
روی دیگر من؛
آن رویی که همه را دعوت به صلح می کند
و تحمل جنگ و خون ریزی و اشک را ندارد.


این جا "صاد/آندرو" گونه های من را می خوانید.
"من" و "نغزنامه" را هر آن گونه که می خواهید
تفسیر کنید.
بدون شرح...


پ.ن: کامنت ها را می بندم که فکر نکنید موظف هستید برایم نظر بگذارید، کاری اگر داشتید اما می توانید پیام بدهید.. همیشه کسی هست...
ارسال پیام:
https://goo.gl/AX1MQy

نویسنده: صاد
زیر ذره بین
  • تمام نغزبین ها:
  • نغزبین های امروز:
  • نغزبین های دیروز:
  • نغزبین های این ماه:
  • نغزبین های اون ماه:
  • همه ی نوشته ها:
  • آخرین مطلب نوشته شده در: