تبلیغات
نغزنامه - Me against the world
نغزنامه
زندگانی و یادداشت های یک شوریده ی خرد باخته
نمی دانی...
و تو نمی دانی چرا هر چه را می خواهی نمی شود...
زیرا تو آفریده شده ای تا ندانی!

می خواهی کسانی را که دوست داری از تمام بدی های جهان مصون بداری، نمی شود...
می خواهی خودت را وقفشان کنی، نمی شود!
می خواهی خودت را بهشان نزدیکتر کنی، بچسبی بهشان، خودت را سپر بلایشان کنی، نگذاری آب در دلشان تکان بخورد، دستشان را بگیری، در چشم هایشان زل بزنی و بگویی چقدر برایت مهم اند، بگویی چقدر دوستشان داری، اما... نمی شود!

هر چه که می کنی، بر عکس می شود!
هر چه که انجام می دهی، طور دیگری فهمیده می شود!
تو و هر چه که می کنی، نادیده می انگارند!

هر کاری می کنی خودت را نزدیک کنی، دور تر می شوند؛
دورتر و دورتر و دورتر...
«دور شدنی که به خاطر ثابت هابل همچنان هم ادامه دارد! و من و تو چه می دانیم که تخریب بزرگ چه زمانی رخ خواهد داد؟! و این همان هابل بود که دهانمان را سرویس کرد. مرتیکه خل و چل با آن ثابتش!*»

نمی دانی چه کنی؟
از فرط درماندگی مستأصل شده ای. پی هر سرابی می دوی!
خودت را به در و دیوار می کوبی. خسته می شوی؛ خسته و درمانده می نشینی یکجا، خودت را می زنی. می زنی و لعنت می کنی، می زنی و فحش می دهی.

نمی دانی چه کنی. هندزفری ات را در گوش می گذاری، ندا می آید:

** "You want what you can have"


بر می خیزی، به خودت می گویی:
*** "!It's impossible for me to fall again"


کفش هایت را می پوشی و راه می افتی؛ ذکر مصیبتت هم باشد:
**** !I can do anything I put my mind to

!I can do anything I put my mind to

***** ?!could you smell me


!I can do anything I put my mind to!!here we go


..............................................................


* سه نفر + یک اشانتیون هیپوپتامسی(!) + تمامی آن دیگری ها !
**
Eminem - Superman
*** 
Rihanna - Warrior
****
Selena - Stars Dance
*****
Eminem - Insane


+ عنوان انتخاب شده از آهنگ Legacy
مضمون: دستباف،
برچسب ها: من، او، کلافگی نویسی، هندزفری،
دنبالک ها: سه نفر + یک اشانتیون هیپوپتامسی(!) + تمامی آن دیگری ها!،
می نویسم تا فراموش نکنم،
تا فراموش نشوم، از خاطر خودم و دیگران..

+درباره ی صاد:
پنج تار است در عود متحد با هم
صاد و زیر و لسان و مثلث و بم...

من صادم، سنگ زیرین آسیا!
از همان جا که بزرگتر شدم، صادم؛
از آن جا که شدم سنگ زیرین آسیا.

قبل ترش "آندرو" بودم،
هنوز هم هستم!
هر کجا که سرکشی و اعتراض می کنم یعنی هنوز
آندرویی در وجودم هست.

آندروی درونم را می بینید
هر کجا که زیاده خواهی های دیگران را بر نمی تابم،
هر کجا که "زبان سرخ می دهد بر باد..."

آن من ساکت و بی آزار و رصدگر اما که می بینید "صاد" است،
روی دیگر من؛
آن رویی که همه را دعوت به صلح می کند
و تحمل جنگ و خون ریزی و اشک را ندارد.


این جا "صاد/آندرو" گونه های من را می خوانید.
"من" و "نغزنامه" را هر آن گونه که می خواهید
تفسیر کنید.
بدون شرح...


پ.ن: کامنت ها را می بندم که فکر نکنید موظف هستید برایم نظر بگذارید، کاری اگر داشتید اما می توانید پیام بدهید.. همیشه کسی هست...
ارسال پیام:
https://goo.gl/AX1MQy

نویسنده: صاد
زیر ذره بین
  • تمام نغزبین ها:
  • نغزبین های امروز:
  • نغزبین های دیروز:
  • نغزبین های این ماه:
  • نغزبین های اون ماه:
  • همه ی نوشته ها:
  • آخرین مطلب نوشته شده در: