تبلیغات
نغزنامه - The Sick Sense
نغزنامه
زندگانی و یادداشت های یک شوریده ی خرد باخته
تا حالا شده است احساسی عجیب و غریب خفتت کند؟
احساسی که ندانی از کجا و چگونه پیدایش شده؟ احساسی که تا به حال تجربه اش نکرده بودی؟

اگر شده، میفهمی که چه می گویم!
همین چند روز پیش بود که پیدایش شد! با یک کتاب پیدایش شد و با کتاب دیگری ادامه یافت.

خواندمشان. دوباره و سه باره.. باز هم. باز هم آن حس همانجا، لا به لای سطر های کتاب نشسته بود! نشسته بود و لبخند می زد. لبخند می زد و من را درگیر خودش می کرد. که چه؟! چه می دانم!

چه احساسی بود؟ چه می دانم! چیزی بینِ.. نه! درک نشده باقی است هنوز.. و هضم نشده...

ممکن است مگر؟ ممکن است مگر احساسی که وجود نداشته است به وجود بیاید؟ پس قانون پایستگی احساس چه می شود؟!

چه می دانم!+ کتاب اول
+ کتاب دوم
.Sick: to describe a person's mind or an event. means strange, odd +

مضمون: دستباف،
برچسب ها: من، داستان نامه، کلافگی نویسی،
می نویسم تا فراموش نکنم،
تا فراموش نشوم، از خاطر خودم و دیگران..

+درباره ی صاد:
پنج تار است در عود متحد با هم
صاد و زیر و لسان و مثلث و بم...

من صادم، سنگ زیرین آسیا!
از همان جا که بزرگتر شدم، صادم؛
از آن جا که شدم سنگ زیرین آسیا.

قبل ترش "آندرو" بودم،
هنوز هم هستم!
هر کجا که سرکشی و اعتراض می کنم یعنی هنوز
آندرویی در وجودم هست.

آندروی درونم را می بینید
هر کجا که زیاده خواهی های دیگران را بر نمی تابم،
هر کجا که "زبان سرخ می دهد بر باد..."

آن من ساکت و بی آزار و رصدگر اما که می بینید "صاد" است،
روی دیگر من؛
آن رویی که همه را دعوت به صلح می کند
و تحمل جنگ و خون ریزی و اشک را ندارد.


این جا "صاد/آندرو" گونه های من را می خوانید.
"من" و "نغزنامه" را هر آن گونه که می خواهید
تفسیر کنید.
بدون شرح...


پ.ن: کامنت ها را می بندم که فکر نکنید موظف هستید برایم نظر بگذارید، کاری اگر داشتید اما می توانید پیام بدهید.. همیشه کسی هست...
ارسال پیام:
https://goo.gl/AX1MQy

نویسنده: صاد
زیر ذره بین
  • تمام نغزبین ها:
  • نغزبین های امروز:
  • نغزبین های دیروز:
  • نغزبین های این ماه:
  • نغزبین های اون ماه:
  • همه ی نوشته ها:
  • آخرین مطلب نوشته شده در: