تبلیغات
نغزنامه - عنوان نداره...
نغزنامه
زندگانی و یادداشت های یک شوریده ی خرد باخته
ﺑﻌﻀﮯ ﺣﺮﻓﺎ ﺭﻭ ﻧﻤﻴﺸﮧ ﮔُﻔـﺖ، ﺑﺂﻳﺪ ﺧـﻮﺭﺩ!
ﻭﻟﮯ ﺑﻌﻀﮯ ﺣﺮﻓﺎ ﺭﻭ، ﻧﮧ ﻣﻲ ﺷﮧ ﮔﻔﺖ، ﻧﮧ ﻣﻴﺸﮧ ﺧﻮﺭﺩ!

ﻣﻲ ﻣﻮﻧﮧ ﺳــﺮ ﺩﻝ...
ﻣﻴﺸﮧ ﺩﻝ ﺗـــﻨـــﮓ!
ﻣﻴﺸﮧ ﺑــــــﻐــــﺾ!
ﻣﻴﺸﮧ ﺳــﮑـــﻮﺕ!
ﻣﻴﺸﮧ ﻫﻤﻮﻥ ﻭﻗﺘﮯ ﮐـﮧ ﺧﻮﺩﺗﻢ ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﮯ ﭼـﮧ ﻣَﺮﮔِـﺘـﮧ...
مضمون: وب نوشت،
برچسب ها: کلافگی نویسی،
می نویسم تا فراموش نکنم،
تا فراموش نشوم، از خاطر خودم و دیگران..

+درباره ی صاد:
پنج تار است در عود متحد با هم
صاد و زیر و لسان و مثلث و بم...

من صادم، سنگ زیرین آسیا!
از همان جا که بزرگتر شدم، صادم؛
از آن جا که شدم سنگ زیرین آسیا.

قبل ترش "آندرو" بودم،
هنوز هم هستم!
هر کجا که سرکشی و اعتراض می کنم یعنی هنوز
آندرویی در وجودم هست.

آندروی درونم را می بینید
هر کجا که زیاده خواهی های دیگران را بر نمی تابم،
هر کجا که "زبان سرخ می دهد بر باد..."

آن من ساکت و بی آزار و رصدگر اما که می بینید "صاد" است،
روی دیگر من؛
آن رویی که همه را دعوت به صلح می کند
و تحمل جنگ و خون ریزی و اشک را ندارد.


این جا "صاد/آندرو" گونه های من را می خوانید.
"من" و "نغزنامه" را هر آن گونه که می خواهید
تفسیر کنید.
بدون شرح...


پ.ن: کامنت ها را می بندم که فکر نکنید موظف هستید برایم نظر بگذارید، کاری اگر داشتید اما می توانید پیام بدهید.. همیشه کسی هست...
ارسال پیام:
https://goo.gl/AX1MQy

نویسنده: صاد
زیر ذره بین
  • تمام نغزبین ها:
  • نغزبین های امروز:
  • نغزبین های دیروز:
  • نغزبین های این ماه:
  • نغزبین های اون ماه:
  • همه ی نوشته ها:
  • آخرین مطلب نوشته شده در: